Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Hastanemiz medikal onkoloji bölümünde üç medikal onkoloji öğretim üyesi, kemoterapi uygulama doktoru , 10 klinik hemşiresi, 8 kemoterapi hemşiresi, 4 biyolog ve 1 eczacı ile kanser hastalarına tanı, tedavi ve bakım desteği sağlanmaktadır. Kliniğimiz 11 yatak kapasitesine, kemoterapi ünitemiz toplam 27 yatak kapasitesine sahiptir.

Merkezimizde başta akciğer,meme, prostat, kolorektal, mide ve yemek borusu, melanom, sarkomlar, baş veboyun, beyin ve nöroendokrin kanserler olmak üzere tüm solid organ tümörleritedavi edilmektedir. Kanser  tedavikararı haftanın belirli gün ve saatinde toplanan multidisipliner tümörkurulunda verilmektedir.

Kanser tedavisinde kemoterapi,hormonoterapi, hedefe yönelik akıllı moleküller, biyolojik tedaviler veimmunoterapiler kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar modernmoleküler onkolojik gelişmeler ışığında yapılan kapsamlı testler ilebireyselleştirilmiş kişiye özel tedaviler olarak  tüm solid organ tümörlerinde uygulanmaktadır.

Merkezimizde uygulanan bu tedaviseçenekleriyle birlikte yakın çalıştığımız bölümler olan radyasyon onkolojisi,onkolojik cerrahi, jineonkoloji, üroloji, göğüs cerrahisi, girişimsel radyolojive nükleer tıp bölümleri ile kişiye özel lokal tedavilerde uygulanmaktadır.

Merkezimizde kanser tanı vetedavi ve bakımı dışında;

·        Klinik araştırma bünyesinde çok merkezli faz IIIklinik çalışmalara dahil olmaktayız

·        İç hastalıkları araştırma görevlisi eğitimivermekteyiz