Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Alerji ve İmmünoloji (Erişkin)

Alerji ve İmmünoloji (Erişkin)

Medipol Üniversitesi Erişkin Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, astım (allerjik ve allerjik olmayan), allerjik nezle (allerjik rinit), gıda allerjisi, ilaç allerjisi, arı allerjisi, allerjik ürtiker, allerjik egzema, anjioödem, mesleki allerjik hastalıkları, anafilaksi (alerjik şok) ve bağışıklık sistemi yetersizliği (immün yetmezlik)  gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.. Bölümümüzde tanı ve tedaviye yönelik aşağıdaki işlemler yapılmaktadır

-Tanıya yönelik uygulamalar

 Allerjiyi saptamaya yönelik testler

      Deri prick-intradermal testleri

      Kanda spesifik IgE bakılması

      Allerjenle provokasyon testi

 Astımı olan veya şüphe duyulan hastalarda yapılan testler

      Solunum fonksiyon testleri

      Reversibilite testleri(geri dönüşümlülük testi)

 İlaç allerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda yapılan testler

      İlaçlar ile deri testi

      İlaç provokasyon (yükleme) testi

 Besin alerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda hastalarda yapılan testler

       Besinler ile cilt testleri

        Besinler ile provokasyon testleri

-Tedavi uygulamaları

    Farmakoterapi

     Aşı tedavisi ( immünoterapi )

      İlaç desensitizasyonu

-Allerji ve İmmünoloji Laboratuvarı

   Solunum fonksiyon testleri

   Spesifik IgE’ler, Total IgE, , triptaz ölçümü,  nazal yaymanın sitolojik değerlendirilmesi,

   antikor ölçümleri