Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Patoloji

Patoloji

Patoloji, küçük veya büyük herhangi bir cerrahi müdahale sonrası, bir insandan alınan materyallerin incelendiği ve hastalıkların tanısının konulduğu bölümdür.

Medipol Üniversitesi Hastanesi  Patoloji Laboratuvarı’na gelen her materyal, hastayaait olduğunu bildiren bir kod ile numaralandırılarak güvenli bir şekilde teslimalınır. Bu aşamadan sonra, zorlu ve pek çok ayrıntısı olan bir süreç  içerisinde, güçlü akademik kadro vedeneyimli, uzman sağlık personelleri ile doğru tanıya ulaşılır.

Patoloji Anabilim Dalı içinde temel inceleme yöntemlerine ekolarak, tümörlerin alt  tiplendirmesinin,  hormonal profillerinin, salgıladıkları özelsalgıların gösterilmesini sağlayan özel değerlendirme ekipmanlarıbulunmaktadır. Histokimya ve İmmünhistokimya adı verilen bu teknikler, MedipolÜniversite Hastanesi Patoloji Laboratuvarı bünyesinde bulunan son teknolojiürünü cihazlar ile yapılabilmekte, böylece tanı kalitesi ve ayrıntısı ilebaşarılı sonuçlar alınmaktadır. Buna ek olarak kısa zaman içinde moleküler patolojive dijital patoloji gibi ileri teknoloji ürünü cihaz ve tekniklerin kullanımınada başlanacaktır. Bu sayede ileri düzey patolojik incelemeler ve bilgisayarortamında olguların çalışılması sağlanmış olacaktır.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Patoloji Laboratuvarı içindebulunan Kriyostat cihazı, ileri teknolojisi sayesinde, canlı dokuların -50 C‘ye kadar ani olarak soğutabilmesine ve milimetrenin binde biri kalınlıktakesilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yöntem ile dokular, normalde ertesigüne kadar süren takip işlemlerine gerek kalmadan, mikroskopta değerlendirmeyehazır hale çok hızlı bir şekilde gelebilmektedir. Ameliyat sırasında cerrahiekip ile bağlantı kurularak, hastalıklar ve tümörler ile ilgili cevaplar veayrıntılar 25-30 dakika gibi kısa zaman içinde paylaşılabilmekte veameliyatların seyri değişebilmektedir.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Patoloji  Laboratuvarı içinde vücut sıvılarının vepap-smear testlerinin hazırlanması için tasarlanmış cihazlar da bulunmaktadır.