Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı

Dişlerin, ağız içi mukozanın, dil ve çevre dokuların yardımcı muayene yöntemleri ile detaylı incelendiği; uygun tedavi planının oluşturulup ilgili uzmanlık dallarına yönlendirildiği kliniktir.

Oral diagnoz ve radyoloji kliniği, hastalarımızın ilkmuayenelerinin yapıldığı kliniktir. Dişlerin, ağız içi mukozanın, dil ve çevredokuların yardımcı muayene yöntemleri ile detaylı incelendiği; uygun tedaviplanının oluşturulup ilgili uzmanlık dallarına yönlendirildiği kliniktir.

Panoromik ve periapikal radyografi kullanarak daha detaylıve doğru teşhis sağlanır ve planlama yapılır.

İlk muayene yapılmasının bir önemi de hastanın mevcut sağlıkdurumunun ve varsa kronik hastalıklarının öğrenilmesidir. Hastanın düzenli  olarak kullandığı ilaçların ve varsa sağlıkproblemlerinin uygulanacak diş tedavileri esnasında problem oluşturupoluşturmayacağı incelenir.

Kliniğimizde kullanılan radyografi çeşitleri;

Panoromik Radyografi: Üst ve alt diş kavislerinin ve komşudokuların tek bir film üzerinde görüntülenebildiği ve hekime genel bir bilgiveren film yöntemidir.

Periapikal Radyografi: Dişlerin birebir boyutuna en yakıngörüntüyü veren küçük filmlerdir.

Bite-Wing Radyografi (Isırma radyografisi): Özellikledişlerin arayüzlerinde oluşmuş çürüklerin tespiti için kullanılan filmlerdir.

El-Bilek Radyografisi: Ortodontik tedavi planlamasında çocukhastaların kemik yaşını tayin etmek için kullanılan filmlerdir.

Sefalometrik Radyografi: Ortodontik tedavi planlamasındakullanılır, alt ve üst çenelerin ve dişlerin kafa tabanı ve diğer dokularlailişkisini gösteren filmlerdir.

TME Radyografisi: Temporomandibular eklem (çene eklemi)hareketlerine  bağlı sorunların tespitiiçin kullanılan filmlerdir.

Dental Volumetrik Tomografi: Baş-boyun bölgesi içinkullanılan tomografi çeşitidir.