Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Restoratif Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi

Restoratif diş tedavisi diş sert dokularını ilgilendiren hastalıkları önleyen, çeşitli etkenler sonucu ile meydana gelmiş olan madde kayıplarını ve hastanın mevcut estetik problemlerini mümkün olan en konservatif yaklaşımla tedavi eden bilim dalıdır.

Kliniğimizdeuygulanan tedaviler:

Diş Çürüğü OluşumununÖnlenmesi

Hastanın çürük risk faktörünün belirlenmesinin ardındangerekli olan ağız hijyen eğitimi verilmektedir. Uygun olan bireylerde fissürörtücü, fluor uygulamaları gibi yöntemlerle çürük oluşumunun önlenmesiamaçlanmaktadır.

Diş ÇürüklerininTeşhis ve Tedavisi

Hastanın ağız içi ve radyografik muayenesi sonucunda oluşançürükler tespit edilmekte ve çeşitli restorasyon materyalleri aracılığı ilerestore edilmektedir. Lokal anestezi altında yapılan kavite preparasyonu ileçürüğün ağrısız bir şekilde temizlenmesinin ardından kompozit, amalgam veyaporselen materyalleri ile restorasyon tamamlanmaktadır.

Kompozit Dolgu

Halk arasındaestetik dolgu olarak da bilinmektedir. Diş rengi ile uyumlu bir materyal olduğuiçin estetik olarak oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Geçmiş dönemde sadece öndişlerde uygulanırken günümüzde çeşitli yöntemler aracılığı ile güçlendirildiğiiçin arka bölge dişlerde de güvenlikle uygulanabilmektedir.  Bağlayıcı ajan aracılığı ile kaviteyeyerleştirilen kompozit materyal ışık ile sertleştirilmektedir ardından cilauygulaması ile aynı seans restorasyon tamamlanmaktadır.

Çürük haricindeki mevcut bazı estetikproblemler de kompozit restorasyon aracılığı ile çözülebilmektedir:

Kompozitdolgular aracılığı ile ön dişler arasında yer alan ve estetik olarak hoşgörünmeyen boşluklar  da (diastemalar)oldukça doğal bir görünüme sahip olacak şekilde kapatılabilmektedir. Bu işlemmaddi olarak daha ucuz olmasının yanında diş dokularında herhangi bir maddekaybı oluşturmadan yapılabilmenin avantajına da sahiptir.