Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı

Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, doğumdan 17 yaş bitimine kadar her yaşta çocuğun psikiyatrik sorunları ile ilgilenir.

Çocuk Psikiyatrisi bölümünde en çok karşılaşılan hastalıklar;
  • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu
  • Konuşma gecikmesi
  • Otizm
  • Zeka gerilikleri öğrenme güçlükleri
  • Özel öğrenme güçlüğü
  • İdrar ve kaka kaçırma
  • Okul reddi
  • Kaygı bozuklukları
  • Duygu durum bozuklukları

Tıbbi sorunların da psikiyatrik hastalıklarla birliktelik göstermesi sebebiyle başta çocuk nörolojisi olmak üzere çocuk sağlığı ve hastalıkları ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.
Öğrenme güçlükleri dikkat eksikliği ders başarısızlığı gibi şikayetlerle gelen hastalara psikolog tarafından denver agte Stanford binet WISC-R gibi çeşitli testler yapılmaktadır. İhtiyacı olan hastalar özel eğitime yönlendirilmektedir.
Aile içi çatışma ilişki problemleri olan hastalar aile terapisi için psikoloğa yönlendirilmektedir.
Gerekli görüldüğü takdirde testler değerlendirildikten sonra hastalara medikal tedavi başlanmaktadır.