Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Hematoloji ve Onkoloji Merkezi

Hematoloji ve Onkoloji Merkezi

Hematoloji ve Onkoloji Merkezi

Hemato Onkoloji’de, Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinin işbirliği ile tüm iyi ve kötü huylu kan hastalıkları ve tüm organ tümörleri için yetkin bir tedavi sunulmaktadır.

Erişkin Hemato Onkoloji

Erişkin Hemato Onkoloji Bölümü, poliklinik, yatan hasta bölümü, modern laboratuvarlar ve yoğun bakım destek ünitesinden oluşmaktadır.

Güçlü akademisyen bir kadronun görev aldığı merkezde, kemik iliği-kök hücre nakli konusunda uluslararası standartlarının sağlanmasının yanı sıra; hastaların gereksinim duyduğu tüm hizmetler verilmektedir.

Tedavi süreçlerini multidisipliner yapı içinde gerçekleştiren bölümde;

-         Multipl miyelom (plazma hücrelerinin yaptığı habis kemik iliği hastalığı),

-         Lenfoma (hematolojik lenf bezi kanseri),

-         Akut lösemi (kan kanseri),

-         Kronik lösemi,

-         Kemik iliği yetmezliği, aplastikanemi,yaşlılarda görülen bir çeşit kemik iliği yetmezliği olan MDS hastalığı gibi benzer kan hastalığı olanlarda kemik iliği-kök hücre nakli olabilmektedir.

Pediatrik Hemato Onkoloji

Pediatrik  Hemato Onkoloji Bölümü, aferez ünitesi, pediatrik yoğun bakım, pediatrik nefroloji, pediatrik nöroloji, pediatrik kardiyoloji, pediatrik endokrinoloji, pediatrik gastroentroloji ve pediatrik  göğüs hastalıkları bilim dalları ile desteklenmektedir. Hem otolog (hastanın kendisinden) hem de allojenik (başka birinden ) nakiller yapılabilmektedir.

Bölümde, hematopoetik kök hücre nakli ile tedavi olanağı bulunabilecek hastalıklar şunlardır:

-         Tedaviye cevap vermeyen lösemi, lenfoma ve bazı kanserler

-         Doğuştan veya edinsel kan hastalıkları (Akdeniz anemisi, orak hücre anemisi gibi)

-         Doğuştan veya sonradan kazanılan kemik iliği yetmezlikleri (aplastik anemiler gibi)

-         Vücut savunma sistemi eksiklikleri (ağır kombineimmün yetmezlik gibi)

-         Doğuştan olan metabolik hastalıklar(andrenolökodistrofi gibi)