Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Kemoterapi

Kemoterapi

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan 2 adet hasta tedavi salonu, 2 adet özel oda ve birer adet müdahale ve kan alma odası ile aynı anda 30 hastaya tedavi verilebilmektedir.

Medipol ÜniversitesiHastanesi Kemoterapi Bölümü deneyimli ve dinamik bir kadro ile hafta içi saat08:00-18:00  arası kesintisiz hizmetvermektedir.
  Modern tıbbi cihazlar ile donatılmışolan 2 adet hasta tedavi salonu, 2 adet özel oda ve birer adet müdahale ve kanalma odası ile aynı anda 30 hastaya tedavi verilebilmektedir.

  Hastalarımızın tedavileri tam otomatik ilaçhazırlama kabinlerinin bulunduğu tam steril ortamda deneyimli eczane ekibitarafından hazırlanmaktadır.

Kemoterapi Nedir?

  Kemoterapi,tümör hücrelerini yok etmek veya bu hücrelerin büyümesini kontrol altına almakiçin ilaç kullanılarak yapılan tedavidir. Tedavide tek başına kullanılabileceğigibi radyoterapi ile birlikte, ameliyattan önce veya sonra uygulanabilmektedir.Kemoterapötik ilaç olarak birçok değişik ajan kullanılmaktadır.

Amaçları Nelerdir?

  Kanser tedavisinde kemoterapinin amacıhastalığın tipine ve yaygınlığına göre değişmektedir.

Kemoterapiuygulamadaki amaçlar:

- Hastalığıtedavi etmek.

- Kanserhücrelerinin çoğalmasını önleyip, yayılmasını yavaşlatarak hastalığın kontrolaltına alınmasını sağlamak

- Hastalığabağlı şikayet ve belirtileri ortadan kaldırarak kişinin yaşam kalitesiniartırmak

- Cerrahiveya radyoterapi sonrası uygulandığında hastalık nüksünü azaltmak

- Cerrahiveya radyoterapi öncesi uygulanarak yapılacak lokal tedavileri kolaylaştırmak

Kemoterapi Nasıl ve Nerede Verilir?

  Kemoterapiilaçları evde, hastane ortamında veya özel merkezlerde uygulanabilir. Hastanedeyapılacak uygulama yatarak veya ayaktan kemoterapi ünitelerinde yapılabilir.

Kemoterapi ilaçlarının vücuttaki uygulama şekli farklıyollarla olabilir. Halen tedavi uygulamada dört farklı yol kullanılmaktadır:

1.Ağız yoluyla (oral). İlaçlar hap, kapsül veyasolüsyon   tarzında ağızdan alınabilir.

2.Damar yoluyla ( intravenöz ). Kemoterapiilaçlarının en sık uygulandığı yöntemdir. İlaçlar seruma katılarak veyadoğrudan enjektör      ile damar içine verilerek yapılanuygulamadır. Genelde kol ve el üstündeki   damarlar bu işlemiçin kullanılır. Damardan tedavi uygulamalarında bazen  port, kateter vepompa gibi farklı aletler de kullanılabilmektedir.

3.Enjeksiyon yoluyla. İlaçlar bazen kas içine(intramusküler)  veya cilt altına (subkutan) direkt enjeksiyon yolu ileverilebilir. Diğer  bir enjeksiyon yöntemi de ilacın direk tümör dokusuiçerisine   uygulanmasıdır (intralezyoner).

4.Haricen cilt üstüne (topikal). İlacın direktdışardan  cilt üzerine uygulanmasıdır.

Kemoterapi İlaçları Nasıl Etki Eder?

  Kemoterapiilaçlarının hemen hepsi kan yolu ile vücuda dağılarak kontrolsüz bir şekildebüyüyüp çoğalan hücrelere ulaşarak bu hücreleri öldürür veya kontrolsüzbüyümesine engel olur. Kemoterapi ilaçları bir taraftan bu kötü hücreleri yokederken diğer taraftan vücuttaki normal hücreler üzerine de etki etmektedir. Buda vücutta kemoterapiye bağlı bir takım yan etkiler oluşturur. Ancak mevcutilaçların normal hücreler üzerine olan istenmeyen bu etkileri çoğunluklageçicidir.

Kemoterapötik ilaçlardan en çok etkilenen ‘’ normalhücreler ’’ en hızlı bölünenlerdir (saç dibi, mide barsak sistemi, kemik iliğihücreleri…vs.). Ancak bu hücrelerin etkileme düzeyi ilaçlara ve kişiye göredeğişiklik gösterir.

Kemoterapiye Bağlı En Sık Karşılaşılan Olası YanEtkiler:

·        Halsizlik: Tedavi sonrası en sık karşılaşılan yan etkilerin başında gelir.Kansızlık (anemi) veya hastanın tükenmişlik  duygusu gibiçok çeşitli sebebe bağlı olabilir. Eğer sebep kansızlık  ise kantransfüzyonu ile halsizlik ortadan kaldırılabilir, psikolojik  sebeplerebağlı halsizlikte ise bu konuda uzman birinden yardım alınabilir.

·        Bulantı ve Kusma: Tedavi öncesi hastaların en çok endişe ettiğikonuların  başında gelir. Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma tedavidenhemen sonra ortaya çıkabileceği gibi tedavi bitiminden birkaç gün sonra daortaya çıkabilir. Bazen de hastalarda tedaviye başlamadan beklentibulantısı  denilen bulantı görülebilir. Bulantı ve kusma şikayeti,günümüzde yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde önüne geçilebilecek veya en azaindirilebilecek bir durumdur.

·        SaçDökülmesi: Bazıkemoterapi ilaçları geçici olarak saç dökülmesi yapabilir. Saç dökülmesininderecesi alınan ilacın cinsine ve dozuna göre     değişmektedir. Genelde saç dökülmesi tedavi başladıktan 2-3 hafta sonra ortayaçıkar. Bu geçici bir süreçtir, tedavi tamalandıktan 3-4 hafta sonra saçlartekrar çıkmaya başlayacaktır.

·        KanDeğerlerinin Düşmesi: Kemoterapialırken vücutta hem kırmızı kan hücreleri, hem beyaz kan hücreleri, hem detrombositlerde düşme görülebilir. Bunun sebebi ilaçların kemik iliğinde kanyapımını baskılamasıdır. Kırmızı kan hücreleri oksijen taşıyan hücrelerdir veeksikliğinde; halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkar.Beyaz kan hücreleri vücudun mikroplara karşı savunmasında görev yapar ve sayısıazaldığı zaman kişi çok kolay enfeksiyon kapabilir. Trombositler ise kanın pıhtılaşmasındansorumludurlar. Sayıca azalmalarında vücutta kolay morarmalar, kolay burun vediş eti kanamaları gibi kanamalar görülebilir.

·        Ağız Yaraları: Kemoterapi ilaçları bazen ağız içinde iltihabi yaralarasebep olabilir. Hastaların ağız hijyenine dikkat etmeleri, çok sıcak veya çoksoğuk içeceklerden kaçınmaları, dudaklarını kremlerle nemlendirmeleri ağızyaralarının en aza inmesini sağlayacaktır. Ayrıca ağız içi yaralarda takip edendoktordan da ilave tedaviler noktasında görüş alınabilir.

·        İshal ve Kabızlık: Kullanılan kemoterapi ilacının cinsine bağlıolarak hastalarda ishal veya kabızlık görülebilir. Bu şikayetler diyet veçeşitli basit ilaç tedavileri ile ortadan kaldırılabilir. Ancak bazen ishal beklenendençok daha şiddetli olup damar yolundan sıvı desteği almak gerekebilir. Böyle birdurumda takip eden doktor haberdar edilmelidir.

·        Cilt ve Tırnak Değişiklikleri: Bazı kemoterapi ilaçları cilt rengindekoyulaşma, soyulma, kızarıklık veya kuruluk gibi belirtilere, tırnaklarda koyulaşmave kolay kırılmalara sebep olabilir. Bu durumda kolonya ve alkol gibi  irritan maddelerden uzak durulmalıdır. Ilık suile pansuman yapılabilir ve basit nemlendiriciler kullanılabilir. Bu şikayetlergenelde ciddi boyutlarda değildir ve zamanla düzelir, ancak eğer mevcutbelirtiler şiddetli ise mutlaka takip eden doktor haberdar edilmelidir.

Kemoterapi Alırken HastaNelere Dikkat Etmelidir?

Daha öncede bahsedildiği gibi kemoterapinin istenmeyenbazı yan etkileri olabilmektedir. Bu nedenle aktif tedavi almakta olanhastaların günlük yaşantılarını fazla etkilememekle birlikte dikkat etmelerigereken bazı önemli noktalar ve uymaları gereken bazı kurallar vardır. Buhususlardan bazıları:

·        Derecekullanmayı öğrenmelidir. Çünkü yüksek ateş ile     birlikte beyaz küre sayısının düşmesi halinde acil tedavi gerekliliği vardır.Ateşi yükselen her hasta mutlaka bir sağlık kuruluşuna     başvurmalıdır.

·        Enfeksiyonuolan bireylerden uzak durulmalıdır. Ayrıca  çevresindekilerle sarılma,öpüşme gibi yakın temastan kaçınmalıdır.

·        Havasız,tozlu, sigara dumanı olan ortamlardan uzak durmalı, odasını sık sıkhavalandırmalıdır. Sigara kullanıyorsa azaltmalı      vebırakamaya çalışmalıdır.

·        Meyve ve sebzeleriiyice yıkamalı, sütü pastörize veya    iyice kaynatıp içmelidir.

·        Doktorutarafından sıvı kısıtlaması önerilmediği sürece  bol sıvı almalı,özellikle yaz aylarında aldığı sıvı miktarını     arttırmalıdır.

·        İştahsızlıkve bulantı nedeni ile yemek yemede zorlanıyorsa az az ve sık sık yemeyeçalışmalıdır.

·        Mümkünsedışarıda, özellikle temizliğinden emin  olmadığı yerlerde yemekyememelidir.

·        Gerekağız gerekse vücut temizliğine özen göstermeli, tırnaklarını derin kesmemeli,traş olurken jilet kullanmamalıdır.

·        Tedavialırken ve sonrasında kontrollerini aksatmamalı ve özellikle yaşadığıkemoterapi yan etkileri konusunda doktorunu     bilgilendirmelidir.

·        Kemoterapialırken gerek diş çekimi, gerekse önerilen diğer tedaviler noktasında mutlakatakip eden doktorundan görüş almalıdır.