Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Sağlıklı Çocuk İzlem Polikliniği

Sağlıklı Çocuk İzlem Polikliniği

Çocuklarımızı hastalık ve sakatlıklardan korumak, daha uzun,  sağlıklı ve kaliteli yaşamalarını sağlamak  amacıyla  2016 yılında Doç Dr Nalan Karabayır tarafından kurulan  polikliniğimizde, doğumdan 18 yaşına kadar olan çocuklarda büyüme- gelişme, beslenme,  anne sütü ile beslenmenin sağlanması, aşılama, gelişimin izlenmesi ve çocuk sağlığı konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.