Kalite Yönetim Sistemimiz

Hastanemizdeki kalite çalışmaları, yönetimin ve bölüm kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane doğrultusunda yürütülmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartlarına göre her bir bölüm için kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

1. Kurumsal Hizmetler

 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. Sağlık Hizmetleri

 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Doğum Hizmetleri
 • Biyokimya Laboratuvar
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

4. Destek Hizmetler

 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

5. Gösterge Yönetimi

 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Bölüm Bazlı Göstergeler
 • Klinik Bazlı Göstergeler

*Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane Setinden yararlanılmıştır.