Karaciğer Nakli Nedir? Medipol Üniversitesi Hastanesi

Karaciğer Nakli Hakkında

Karaciğer Nakli

1.İleri evre sirozda tek küratif tedavidir. 1-Kan grubu uyumu olan 4. Dereceye kadar akraba veya hısım akraba, etik kurul değerlendirmesi sonrası akraba dışı veya beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organlarının bağışlanması ile yapılabilir. 2-İyi şartlarda yapılması halinde başarı oranı %80-90 civarındadır 3-Karaciğer Nakli sonrası hasta tamamen normal yaşantısına döner.

Karaciğer Nakli İçin en iyi zamanlama

Uluslararası kılavuzlar uyarınca, karaciğer sirozu olan ve ömrünün bir yıldan daha az kaldığı tahmin edilen her hasta nakil için değerlendirilmelidir. Karaciğer hastalığının şiddeti A ile C arasında derecelendirilir. Genellikle tüm C ve birçok B evresi hastaları nakil için uygun adaylardır. Aşağıda listelenen karaciğer yetmezliği semptomlarından herhangi birini sergileyen hasta mutlaka uzman görüşü almalıdır. Böylelikle, karaciğer uzmanları nakil veya ilaç tedavisi arasından hangisinin onlar için uygun olduğunu belirleyebilir. Her durumda, hastanın nakil sırasında durumu ne kadar iyiyse, cerrahi o kadar iyi sonuç verir. Uygun bir donör karaciğeri ile zamanında yapılan bir nakil ameliyatı yaklaşık %80-90 başarıyla oranıyla sonuçlanır.

Karaciğer nakli ile tedavi edilen hastalıklar

1-Siroz 2-Karaciğer dışına yayılmamış karaciğer tümörleri 3-Yavaş ilerleyen karaciğere yayılmış bazı tümörler 4-Ani gelişen karaciğer yetmezliği 5-Alveolar kist hidatik gibi bazı parazitik hastalıkları 6-Doğuştan gelen bazı metabolik hastalıklar ve hematolojik hastalıklar 7-Travma sonrası büyük karaciğer yaralanmaları

Nakil öncesi değerlendirme

Karaciğer uzmanı, son evre karaciğer hastalığı tanısı koyduğunda genellikle bu değerlendirmeyi önerir. Alıcı değerlendirmesi üç fazda yapılır ve genellikle hastanede 5-7 gün sürer. 1.Kesin tanının konması, karaciğer hastalığının şiddeti ve naklin aciliyetinin belirlenmesi. 2.Hastanın nakil için uygunluğunun tayin edilmesi. Kalp, akciğerler, böbrekler, kan sayımları gibi diğer sistemler test edilir ve enfeksiyon varlığı ortadan kaldırılır. 3.Son aşama, hastanın psikolojik ve zihinsel olarak hazırlanmasını gerektirir. Hasta ve ailesi prosedür, hastanede kalma, cerrahiden sonraki muhtemel seyir, izlem ve hastalık sonrası bakım ile ilgili olarak bilgilendirilir.

Değerlendirme sonrası

Canlı donörü varsa donör hazırlıkları yapılarak karaciğer nakli gerçekleştirlir.