Kadavra Vericili karaciğer Nakli Medipol Üniversitesi Hastanesi

Kadavra Vericili Karaciğer Nakli

Kadavra Vericili karaciğer Nakli

Bu tip nakiller yaşadığı süre içinde organ bağışında bulunmuş ya da ailesi tarafından organları bağışlanmak istenen beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır. Bu durum, bir kaza sonucu veya hastalık nedeniyle beyin hasarı gerçekleştikten sonra yoğun bakıma alınmış hastalarda ortaya çıkar. Hastanın ölümü (beyin ölümü) kesin olarak saptanıp, ailesiyle görüşülerek organ bağışı için izin alındıktan sonra donörün organlarından bazıları ve karaciğerin tamamı diğer hastalara takılmak üzere kullanılabilir.

Kadavra Donörden Karaciğer Nakli Listesine Yazılmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Karaciğer nakli yapılması gereken hastalar kadavradan karaciğer nakli olmak için Sağlık Bakanlığı Ulusal koordinasyon Sistemine kayıt olmalıdır. Bu amaçla karaciğer nakli yapılan bir merkeze başvurması gerekir. Bu merkezde gereken tetkikler yapılır ve herhangi bir engel saptanmaz ise sisteme kaydedilir. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği zaman aralıklarında kontrole gelmek ve tetkikleri tekrar etmek son derece önemlidir.

Kadavradan Alınan Karaciğerin Bekleme Süresi

Karaciğer, çıkarımını takiben, vücudun dışında özel koruma çözeltileri içerisinde 12-15 saat süreyle güvenle saklanır. Bu süre içinde UKS (Ulusal Koordinasyon Sistemi) ile entegre olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda en uygun alıcılar belirlenerek karaciğerin ilgili merkeze gönderilmesi sağlanır. Akut karaciğer yetmezliğinde ve karaciğer nakli sonrası yeniden nakil yapılmasını gerektiren durumlarda sisteme bildirilen ilk uygun karaciğer bu hastalar için kullanılır.

Kadavradan sağlanan karaciğerin kime nakledileceği Sağlık Bakanlığı' nın ilgili mevzuatları gereğince, eşleşmesi gereken kan grubuna, bekleme listesinde geçen süreye ve gereksinimin aciliyetine göre gerçekleştirilir. Kadavra Karaciğer Bulunduğunda Hastalara Nasıl Haber Verilir? Transplantasyon ünitesinde bilgisayarda kadavra karaciğer bekleyen tüm hastaların telefon numaraları kayıtlıdır. Uygun bir kadavra karaciğer çıktığında günün herhangi bir saatinde size telefonla haber verilerek, transplantasyon ünitesine gelmeniz istenecektir. Size daha kolay ve kısa sürede haber verebilmemiz için, varsa, birden fazla telefon numaranızı ve yakınlarınızın da telefon numaralarını bildirmeniz faydalıdır. Telefon numaranızda bir değişiklik olduğunda bunu hemen üniteye bildirmelisiniz.

Canlı donör karaciğer kadavraya göre daha başarılıdır. Bunun nedeni daha iyi bir hazırlık ve kısa bekleme süresidir. Ortalama 1 yıllık başarı %80-90 civarındadır.

Uzun süre kişinin ve nakil edilen karaciğerin sağ kalması altındaki en önemli etmen düzenli olarak yapılan kontroller ve hastanın düzenli ilaç kullanımıdır. Doktor tavsiyesi olmadan hasta hiçbir ilacını kesmemeli ve ek bir ilaç almamalıdır. Hatanın yakın takibi ile problem olabilecek durumların erken tanı ve tedavi şansı olur. Tüm organ nakli olan hastalarda olduğu gibi, karaciğer nakli yapılan hastalar da ömür boyu bağışıklık sistemini baskı altında tutmak için ilaç kullanırlar. Bu başarının en temel şartıdır. Eğer ilaç kullanılmaz veya düzensiz keyfi bir kullanım söz konusu olur ise, bağışıklık sistemi hemen bu yabancı organa karşı savaş başlatır ve bu organın ve belki de hayatın kaybı ile sonlanır.

Karaciğer nakli için aday pozisyonuna gelen hasta ölümü bekleyen hasta pozisyonundadır. Çünkü karaciğer böbrek gibi karın veya hemodiyaliz ile fonksiyonlarının bir kısmı karşılanabilecek ve uzun süre yaşam şansı olabilecek bir organ değildir. Son evre karaciğer yetmezliğine gelmiş bir kişinin ortalama yaşam süresi 2 yılın altındadır. Eğer bu kişi karaciğer tümörlü ise süre maalesef aylarla sınırlıdır. Bu yüzden ölümü bekleyen bu umutsuz hastalar için tek çare olan karaciğer nakli için gerekli olan organı bulmak için herkesi organ bağışı için destek olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki şu an uzağımızda olan bir problem yakınımıza geldiğinden bizim içinde tek çare karaciğer nakli olacaktır.