Medipol Üniversitesi Hastanesi

Armeo Power (el-kol robotu)

Elini kullanamayan felçli hastalarda son teknoloji el-kol robotu ile robot yardımlı tedavi

Armeo Power rehabilitasyonun erken fazından itibaren el ve kolun hareket bozukluklarında kullanılabilen bir tür robotik rehabilitasyon cihazıdır. Armeo Power ile el ve kolunu kontrollü şekilde kullanamayan hastalara bir robotik sistem yardımıyla kol ve el rehabilitasyonu uygulanabilmektedir.

Robot yardımlı kol-el rehabilitasyonu nedir ?

İnme, travmatik beyin yaralanması ve omurilik yaralanması gibi nörolojik hastalıklar sonucu gelişen kol ve elde fonksiyon bozukluklarında kullanılan, kol ve eldeki kullanma kabiliyetini arttırmayı hedefleyen robot yardımlı nörorehabilitasyon yöntemidir. Hastanın eliyle cisim kavraması, yemek yemesi, kıyafet giyip çıkarma gibi günlük aktivitelerini geliştirmesine yardımcı olur. Ağır hareket bozukluğu olan hastalar da dahil olmak üzere erken dönemde rehabilitasyona katılımı sağlamaktadır.

Armeo Power nasıl çalışır ?

Kol-el robotu robotik dış iskelet ve istenilen yüksekliğe ayarlanabilen ve üç boyutlu çalışma alanı sağlayan elektrikli bir sütundan oluşmaktadır. Tüm kola gerekli desteği vererek hastanın kol ve el hareketlerini geliştirmesine yardım eder. Tüm kol genişlik ve uzunluklarında, her iki el ve kolda kullanılabilir. Omuz, dirsek, kol ve el bileğinin tüm hareket yönlerinde hastayı çalıştırabilmek mümkündür. Robotik motorlar bilgisayar kontrollüdür ve bir software yardımıyla tekrarlı yoğun hareket programlarını içeren oyunların da yardımıyla hastanın motivasyonunu arttırarak, kol-el hareket kabiliyetinin artmasını sağlamaktadır.

Armeo Power tedaviye nasıl yardımcı olur ?

Armeo Power yüksek konsantrasyonlu spesifik hareketlerin çalıştırılmasına olanak vererek hastalık nedeni ile bozulmuş, beyinden gelen sinyal akışının yeniden kazanılmasına veya yaralanma nedeniyle kesilen ve hareketin başlamasını sağlayan sinyal iletiminin yeniden oluşmasına yardım eder. Hareket kabiliyetini yeniden restore eden, kavrama gücünü geliştiren ve beynin yeniden organizasyonunu sağlayan bir yöntemdir. Armeo Power ile tekrarlanan hareketler neticesinde ortaya çıkan uyarana karşı tepki olarak beyinde çeşitli mekanizmalar sağlıklı sinir gövdelerinden yeni sinir bağlantılarının oluşmasına neden olur. Uyaran arttıkça kullanılmayan, zarar görmüş sinir bağlantıları kaybolarak yerlerini yeni oluşan ve kullanılan sinir bağlantıları alır. Böylece hastanın hareket becerisi artar.

Armeo Power tedavisinin diğer faydaları nelerdir ?

Rehabilitasyonun erken döneminde aktif kol ve el hareketi olmayan hastada hareketi sağlayarak kas erimesini önler, dolaşımı düzenleyerek ödemi azaltır, hareketsizliğe bağlı gelişebilecek eklem kısıtlılıklarını engeller ve ağrıyı azaltır. Erken dönemde el fonksiyonlarının yeniden kazanılmasını sağlayarak hastanın günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığını azaltır, motivasyonunu arttırır.

Tedaviden kimler yararlanabilir ?

Tedavinin asıl amacı kol ve ele yeterli desteği sağlayarak hastanın hareket kontrolünü geliştirmek ve kol-el hareket bozukluğunu düzeltmektir. Kol-el robotunun faydalı olduğu ve kullanılabildiği hastalıklar:

- İnme
- Omurilik Yaralanması
- Beyin Hasarı
- Serebral Palsi (Çocuklarda beyin felci)
- Multiple skleroz gibi nörolojik hastalıklar

Hastalığın erken döneminde kolunda ve elinde aktif hareketi olmayan hastalar da tedaviye alınabilmekte ve fayda görmektedir.