Navigasyon Medipol Üniversitesi Hastanesi

Navigasyon

İleri düzey, kanıtlanmış teknoloji…
Hastanın ameliyat öncesi görüntülerinin, ameliyat esnasında kullanılmasına navigasyon denir. Navigasyon sisteminde; hastanın MR’ında elde edilen anatomik ya da fizyolojik görüntü (ön konuşma merkezini gösteren görüntü) ameliyat esnasında kullanılabilir. GPS teknolojisine benzeyen navigasyon, cerrahın 3-boyutlu taranmış görüntüleri görmesini sağlamaktadır. Bu sayede doğru bölgeye müdahale mümkün olmaktadır.
- Hassas anatomi üzerinde kusursuz ilerleyerek kritik yapılardan uzak durur.
- Ameliyat daha minimal invasif sınırlarda yapılır.
- Hastanın sağlıklı anatomisini bozmayarak daha güvenli ameliyat imkanı sağlar.