CYBERKNIFE M6 Medipol Üniversitesi Hastanesi

CYBERKNIFE M6

Cyberknife M6 beden içinde herhangi bir bölgedeki tümörü tedavi etmek için dizayn edilmiş bir radyo cerrahi cihazıdır. Tedavi esnasında tümörü gören, takip eden ve gerekli düzeltmeleri yapabilen nadir sistemlerden biridir. Cihaz bir robot üzerine yerleştirilmiş 6 MV X ışını üreten lineer hızlandırıcı ve robotik hasta yatağından oluşmaktadır. Kullanılan robotların hassasiyeti nedeniyle milimetrenin altında bir hassasiyetle hasta tedavileri gerçekleşir. Klasik tedavilerden farklı olarak Cyberknife M6 tedavi süresince görüntüleme yaparak hedefin yerini belirlemekte ve kılavuzluk yapan sistemler bilgisayar kontrollü robot sistemini birleştirerek tümörlerin yüksek bir hassasiyetle ışınlanmasını sağlar.