Cyberknife M6 hangi hastalıklarda kullanılır? Medipol Üniversitesi Hastanesi

Cyberknife M6 hangi hastalıklarda kullanılır?Genellikle bedenin herhangi bir yerinde radyocerrahi tanısı almış her hasta Cyberknife M6 ile tedavi edilebilmektedir. En son üretilen yüksel teknoloji kullanılarak çok düzensiz şekilli, kritik organlara yapışık veya çok yakın tümörler bile bu kritik organlara zarar vermeden rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Cyberknife Radyocerrahi Sistemi ile tedavi edilen hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Vasküler Hastalıklar
-Arteriovenöz Malformasyon
-Kavernöz Malformasyon

Malign Beyin Tümörleri
-Beyin metastazları
-Glial Tümörler
-Ependimoma
-Medullablostama
-Kondrosarkom

Benin Beyin Tümörleri
-Vestibüler Schwannoma
-Meningioma
-Kraniofrangioma
-Hipofiz Adenomu
-Glomus Jugulare Tm
-Hemangioblastoma
-Diğer Schwannomalar
-Kordoma
-Santral Nörositoma

Nöropsikiatrik Hastalıklar
-Trigeminal Nevralji
-Epilepsi
-Esansiyel Tremor
-Kontor Edilemiyen Ağrı

Malign Beden Tümörleri
-Baş-boyun Kanserleri
-Akciğer Kanserleri
-Karaciğer Kanserleri
-Pankreas Kanseri
-Yumuşak Doku Tümörleri
-Vertebra tümörleri
-Prostat Kanseri
-Metastatik ve rekürren kanserler